Brengt de snelheid waarmee de vaccins ontwikkeld zijn de veiligheid ervan in gevaar?

Neen.

De snelheid waarmee de vaccins ontwikkeld zijn, heeft te maken met (1) het wegwerken van administratieve hindernissen, (2) de voorrang die gegeven is aan onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe COVID-19 vaccins, (3) de snelle productie en (4) de financiële middelen die meteen ter beschikking werden gesteld. Belangrijk is dat er op geen enkel moment toegevingen zijn gedaan op het vlak van kwaliteit en veiligheid van de COVID-19 vaccins. Door telkens voorrang te geven aan de COVID-19-studies werden er heel wat jaren gewonnen. De COVID-19-vaccins voldoen net als alle eerder ontwikkelde vaccins (bv. seizoensgriep, etc.) aan dezelfde strenge vereisten. Pas zodra er voldoende is aangetoond dat een COVID-19-vaccin van goede kwaliteit, werkzaam en veilig is, krijgt het een goedkeuring van het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) om te mogen gebruikt worden bij het brede publiek en kan het op de markt gebracht worden.