Hoe kan een COVID-19-vaccin veilig zijn als we de langetermijneffecten nog niet kennen?

Na meer dan één jaar vaccineren tegen COVID-19, werden er geen alarmerende veiligheidsproblemen met de goedgekeurde COVID-19 vaccins ontdekt. De kans dat er zich op langetermijn problemen zouden voordoen is uitermate klein. Deze stelling steunt op de ruime ervaring met andere vaccins. Door deze ervaring zien onderzoekers dat bijwerkingen (lokale reacties zoals roodheid, jeuk of zwelling van de injectieplaats of algemene reacties zoals koorts, rillingen, vermoeidheid, misselijkheid of hoofdpijn) na vaccinatie zich voordoen gedurende de eerste dagen na vaccinatie. Mensen die deelnamen aan de studies worden verder opgevolgd, tot vaak twee jaar na vaccinatie. De verzamelde gegevens tonen aan dat de vaccins heel veilig zijn. Deze opvolging gebeurt niet omdat er laattijdige bijwerkingen verwacht worden, maar wel om de duur van bescherming en werkzaamheid van de vaccins op te volgen.