Met 60.668 oproepen werd de drempel van de 60.000 oproepen overschreden.

Vandaag publiceert het Antigifcentrum haar jaarverslag 2019. Daaruit blijkt dat 2019 een druk maar boeiend jaar was. Met 60.668 oproepen werd de drempel van de 60.000 oproepen overschreden. Een terechte verdienste van onze experten die de telefonische permanentie verzekeren en 24/7 beschikbaar zijn om dit ruime aantal oproepen met grote zorg te beantwoorden.

In dit persbericht geven we u de meest opvallende cijfers en vaststellingen mee. Voor meer details verwijzen we graag naar het volledige jaarverslag zelf, dat u kan inkijken via deze link.

Enkele cijfers

  • In 2019 kreeg het Antigifcentrum 60.668 oproepen. Dit is een stijging met 2,13% ten opzichte van 2018. Deze cijfers tonen dat het Antigifcentrum onmisbaar blijft als referentiecentrum toxicologie, zowel voor het brede publiek als voor de professionele zorgverlener.
  • Van alle oproepen samen zijn er 52.211 (86,6%) toe te schrijven aan de blootstelling aan een product, ongeacht de ernst ervan. De andere oproepen betreffen vragen om informatie.
  • De “slachtoffers” zijn in 48% van de oproepen volwassen personen, in 42% kinderen en in 10% dieren. Bij jonge kinderen (1-4 jarigen) leidt voornamelijk verkenningsgedrag tot slachtoffers (14.741 oproepen of 30,2% van het totaal).
  • 42,87% van de blootstellingen/vergiftigingen kan gerelateerd worden aan geneesmiddelen, gevolgd door chemische huishoudproducten (23,09%), cosmetica/voedingsproducten/tabak (16,17%), planten/paddenstoelen (6,35%) en pesticiden/biociden (4,36%).

Meer in detail

  • De geneesmiddelen voor het zenuwstelsel (kalmeringsmiddelen, benzodiazepines, pijnstillers, slaapmiddelen, antidepressiva) zijn de grootste groep in de categorie blootstellingen/vergiftigingen door geneesmiddelen, met 8.816 oproepen in 2019. Bij de volwassenen staat dit cijfer voor bijna de helft van alle oproepen voor de geneesmiddelen, bij kinderen voor ruim een kwart.
  • Schoonmaak- en onderhoudsproducten zijn goed voor 34,8% van de blootstellingen aan chemische huishoudproducten, waaronder bleekwater en de gevaarlijke mengeling van bleekwater met een zuurhoudend product. Op de tweede plaats staan de detergenten, vaatwas- en wasproducten met 17,03%.
  • Chemische ontstoppers vormen een bijzonder probleem, omdat zij verantwoordelijk zijn voor ongeveer één derde van alle ernstige brandwonden (tweede- en derdegraads) die hun oorzaak vinden in de huiselijke omgeving. In 2019 waren er 233 oproepen voor blootstellingen aan ontstoppers.  Het totaal aantal oproepen volgend op een blootstelling aan ontstoppers steeg de voorbije tien jaar met maar liefst 10,9%.
  • Bij de categorie cosmetica, levensmiddelen, tabak en andere is de grootste groep deze van de voeding (38%) waarbij 30% van deze groep gerelateerd is aan alcoholintoxicatie. De groep dagelijkse producten (speelgoed, essentiële oliën enz.) is met 27% ook aanzienlijk, waarbij blootstellingen aan essentiële oliën met ruim 877 oproepen erg opvallen. Zevenenzeventig oproepen waren toe te schrijven aan blootstellingen gerelateerd aan e-sigaretten vullingen.
  • Bij de categorie pesticiden, biociden springt de groep insecticiden en aanverwanten (500 oproepen) en de groep ontsmettingsproducten (406 oproepen, nog voor corona) in het oog.