Het is zeer giftig en je ruikt, ziet of proeft het niet.

Het is zeer giftig en je ruikt, ziet of proeft het niet. Het geeft weinig uitgesproken symptomen en wanneer men niet aan CO denkt, kan de diagnose makkelijk miskend worden. Een persoon die blootgesteld wordt aan (lage concentraties. Vergiftiging door koolstofmonoxide, kortweg CO, maakt elk jaar honderden slachtoffers en is de oorzaak van het grootste aantal onopzettelijke sterfgevallen door vergiftiging in ons land. “Het aantal ongevallen als gevolg van CO is in 2019 gedaald, en dit zelfs tot het laagste niveau sinds het Antigifcentrum alle cijfers registreert, helaas is het aantal overlijdens met ruim 30% gestegen, een zorgwekkend percentage”, zo zegt prof. dr. Dominique Vandijck, adj. algemeen directeur van het Antigifcentrum. 

Het Antigifcentrum is het expertisecentrum op het vlak van CO-vergiftiging en houdt al sinds 1985 de cijfers bij. Ook geeft het Antigifcentrum aanbevelingen op het vlak van CO aan de verschillende overheden van ons land.

In vergelijking met 2018 ziet men in 2019:

  • Een daling van het aantal ongevallen door CO-intoxicatie (van 371 naar 340).
  • Een daling van het aantal geregistreerde slachtoffers van CO-intoxicatie (van 855 naar 820).
  • Een stijging van het aantal dodelijke slachtoffers van een CO-intoxicatie (van 21 naar 29).

Prof. dr. Dominique Vandijck, “Hoewel we een licht gunstige trend detecteren in het aantal ongevallen en slachtoffers als gevolg van vergiftiging door CO, merken we een forse toename van het aantal overlijdens. Vergeleken met buurland Nederland betreft dit een factor vijf en dat is onaanvaardbaar hoog. En mogelijk ligt het werkelijke aantal doden en intoxicaties nog veel hoger, omdat de symptomen niet altijd worden herkend.”

Koolstofmonoxide ontstaat bij een onvolledige verbranding) CO kan klachten vertonen zoals hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, kortademigheid, verwardheid en verminderd bewustzijn. Bij hogere concentraties kan coma en een acute ademhalingsstilstand optreden.

“Uit onderzoek weten we dat 85% van de mensen denkt geen risico te lopen op een CO-vergiftiging en dat ruim een derde niet weet hoe hij dit kan voorkomen. En echt iedereen kan getroffen worden door CO-vergiftiging”, benadrukt Vandijck. “Het is geen overbodige luxe om verbrandingstoestellen jaarlijks te laten controleren, en indien nodig te laten vervangen, door een erkend installateur en je huis frequent en voldoende te ventileren. Idem wat betreft het reinigen van de schoorsteen. Nu een afspraak maken voor onderhoud is een goed idee om problemen in de winter voor te zijn,” vervolgt Patrick De Cock (communicatiecoördinator van het Antigifcentrum). Niet enkel oude boilers of gaskachels geven problemen, we merken ook ongevallen met moderne ketels die verkeerd werden geïnstalleerd, aangesloten of niet worden onderhouden. Bijzetvuurtjes op fossiele brandstoffen gebruik je best zo weinig en zo kort mogelijk, en beter nooit als hoofdverwarming. Ook tijdens de zomermaanden plaats je een smeulende barbecue best niet in de veranda of garage, ook al staat die open”, luidt het advies van De Cock.

“Door bewustwording en kennisoverdracht willen we het aantal nieuwe incidenten terugdringen en zelfs voorkomen. We plannen daartoe nieuw initiatief op te starten in het najaar om mensen te leren hoe je een CO-intoxicatie kan herkennen, voorkomen en hoe te handelen als er sprake is van een (vermoeden van) CO-intoxicatie. Het is immers van levensbelang dat mensen zich wél bewust zijn van het risico op vergiftiging en hoe dit te vermijden”, besluit prof. dr. Dominique Vandijck.