Om ongevallen te voorkomen leest u het etiket vóór het gebruik, en volgt u de gebruiksaanwijzing.

Het team van het Antigifcentrum beantwoordt gemiddeld 149 oproepen per dag. Ongeveer één vierde van de oproepen gaat over huishoudelijke en doe-het-zelfproducten. Ongevallen komen zowel bij kinderen als bij volwassenen voor.

  • Bij volwassenen worden ongevallen vooral veroorzaakt door het verkeerde gebruik en een gebrek aan voorzorgsmaatregelen: overgieten van producten in een waterfles, hanteren van gevaarlijke producten zonder handschoenen of veiligheidsbril, gebruik van een product zonder de gebruiksvoorzorgen te lezen en het ontstaan van irriterende gassen door het mengen van bleekwater met een ander product zijn maar enkele voorbeelden.
  • Bij kinderen gaat het vooral om accidentele inname en om contact met de ogen of de huid.

Verkengedrag

We moeten niet vergeten dat jonge kinderen hun omgeving verkennen door voorwerpen in de mond te steken. Het vergt slecht een fractie van een seconde om een onbewaakte fles vast te grijpen, om te kiepen en er van te proeven. Dit verklaart waarom kinderen jonger dan vier jaar een risicogroep vormen.

Veel ongevallen met kinderen gebeuren wanneer tijdens het gebruik van een product de aandacht van de volwassen even wordt afgeleid.

De meerderheid van de ongevallen bij kinderen geven slechts tijdelijke letsels en lopen goed af. De ingenomen hoeveelheden zijn immers klein. Er zijn echter ook producten die gevaarlijk zijn in kleine hoeveelheden, vooral de bijtende producten die zowel inwendige als uitwendige brandwonden veroorzaken. Ontstoppers, bijtende soda, zoutzuur en reinigingsmiddelen om dampkappen, grills en barbecues te ontvetten behoren tot deze categorie.

Contact met een bijtend product veroorzaakt letsels van de huid, de ogen en de slijmvliezen van de mond en het spijsverteringskanaal. Bij het gebruik ervan moet men handschoenen en een veiligheidsbril dragen en kinderen uit de buurt houden.

Het etiket

Hoe herkent men een gevaarlijk product? Het etiket verschaft veel informatie: gevarenpictogram, gevarenaanduiding en voorzorgsmaatregelen  om de gebruiker te beschermen. Het loont de moeite om het etiket helemaal te lezen.

  • Om ongevallen te voorkomen leest u het etiket vóór het gebruik, en volgt u de gebruiksaanwijzing.
  • Berg gevaarlijke producten op waar kinderen er niet bij kunnen (op hoogte of achter slot).
  • Laat nooit een bodempje detergent of bleekwater staan in een beker of een glas.
  • Breng andere gebruikers op de hoogte als u de waterkoker of de koffiemachine ontkalkt.
  • Bewaar producten steeds in hun originele verpakking. Producten die overgegoten werden, zijn al te vaak een oorzaak van  ongevallen.