Internationaal forum over kwaliteit en patiëntveiligheid.

Het Antigifcentrum is van 2 tot 4 mei aanwezig op het jaarlijks internationaal forum over kwaliteit en patiëntveiligheid, dit jaar in Amsterdam. Anne-Marie Descamps, administratief-directeur van het Antigifcentrum stelt er haar poster ‘Assessment of the Belgian Poison Centre and its impact on healthcare expenses’ voor.