Het Antigifcentrum wenst iedereen een leuke paasvakantie.

Het Antigifcentrum wenst iedereen een leuke paasvakantie. We geven voor de vakantie graag enkele tips mee. Voor specifieke producten verwijzen we je door naar onze website.

  • Geef geen chocolade aan honden. Meer info via deze link.
  • Hou schoonmaakproducten buiten het bereik van kinderen.
  • Meng geen gevaarlijke producten.
  • Giet geen gevaarlijke producten over in frisdrank- of waterflessen.
  • Draag beschermkledij bij het gebruiken van bijtende producten.
  • Let op wat je in de in de tuin plant als je kinderen en/of huisdieren hebt. Meer info via deze link.
  • Bij inslikken gevaarlijke producten: geen melk drinken of braken.
  • Bij contact van gevaarlijke producten met de ogen of de huid: overvloedig spoelen met lauw water.
  • Lees bij het gebruik van huishoudproducten eerst deze pagina op onze website.