Bijzetvuurtjes kunnen in geen enkel geval de hoofdverwarming vervangen.

In 2017 werd er een opvallende stijging genoteerd in het aantal CO-vergiftigingen veroorzaakt door bijzetvuurtjes. Bijzetvuurtjes op petroleum of butaangas zijn niet aangesloten op een schoorsteen, nodig om verbrandingsgassen af te voeren. Om fossiele brandstoffen te verbranden wordt zuurstof verbruikt en wordt koolstofmonoxyde (CO) vrijgegeven. Bijzetvuurtjes verbruiken de zuurstof uit de ruimte waarin ze staan opgesteld. De verbrandingsgassen komen vrij in dezelfde ruimte. Bijzetvuurtjes mogen dan ook nooit continu worden gebruikt, maximum ongeveer tien minuten per half uur. Bijzetvuurtjes kunnen in geen enkel geval de hoofdverwarming vervangen.

Voorkom CO-vergiftiging

CO-vergiftiging kan je best voorkomen door je verwarmingstoestellen en schoorsteen regelmatig te laten onderhouden en door te zorgen voor een goede verluchting. Meer informatie over CO-vergiftiging op onze website, via onderstaande links: