Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

Er komen nieuwe etiketten en nieuwe pictogrammen voor chemische producten, dus ook voor huishoudproducten. De bekende symbolen met de oranje achtergrond worden vervangen door negen pictogrammen, die in heel Europa, en een groot aantal landen wereldwijd, uniform zullen zijn.

Tot deze maand zal u nog de oude etiketten en pictogrammen op de producten zien. Maar deze zullen stap voor stap worden vervangen door de nieuwe etiketten en pictogrammen. De chemische - en huishoudproducten, die voorzien zijn van de oude etiketten, mogen tot juni 2017 worden gestockeerd. Na deze datum mogen uitsluitend nog producten met nieuwe etiketten op de markt zijn. We laten u kennismaken met één nieuw pictogram per week.

Het pictogram dat u hier ziet, slaat op producten die erg gevaarlijk zijn voor de gezondheid, organen beschadigen, kanker veroorzaken, het genetisch materiaal of de vruchtbaarheid en het (on)geboren kind aantasten. Ze kunnen dodelijk zijn bij inademing.