In geval van blootstelling bel je best meteen het Antigifcentrum en is het zeer belangrijk om het oog onmiddellijk goed te spoelen, met lauw water en gedurende 15 minuten.

Je kan haast geen gebouw meer vinden waar géén desinfectiezuil aan de inkom staat, maar ook thuis vind je ze overal terug. Een goede en noodzakelijke voorzorgsmaatregel in de strijd tegen het coronavirus, maar nieuwsgierige kinderen kunnen makkelijk desinfectiemiddel in de ogen krijgen, en daar in sommige gevallen ook ernstige schade aan overhouden.

Oogschade

Prof. dr. Dominique Vandijck, adj. algemeen directeur Antigifcentrum: “Meerdere oogartsen uit verschillende ziekenhuizen contacteren ons om melding te maken van kinderen die ernstige oogschade hebben opgelopen nadat ze accidenteel alcoholgel in het oog kregen. De gels zijn zeer geconcentreerd en bevatten minstens 70% alcohol. Wanneer dit in het oog terechtkomt kan dit hevige pijn, irritatie tot zelfs verminderd gezichtsvermogen veroorzaken. In extreme gevallen is heelkundige behandeling en langdurige opvolging vereist, aldus de oogspecialisten.”

Cijfers

Sinds het begin van de coronacrisis telt het Antigifcentrum 1.225 slachtoffers voor ongevallen met handgels. Nu het aantal covid-besmettingen exponentieel aan het stijgen is, gaat ook het gebruik van handgels weer de hoogte in. Patrick De Cock, coördinator communicatie: “Voor maar liefst een kwart van alle slachtoffers ging het om spatten alcoholgel in het oog (328 / 1.225 slachtoffers = 27%), en waarvan meer dan de helft kinderen (179 / 328 slachtoffers = 55%).”

Wat te doen?

Dominique Vandijck: “Vooreerst wensen we te benadrukken dat de handgels zeer zinvol zijn en we het gebruik ervan niet willen ontraden, integendeel. Maar, wees toch alert. In geval van blootstelling bel je best meteen het Antigifcentrum en is het zeer belangrijk om het oog onmiddellijk goed te spoelen, met lauw water en gedurende 15 minuten. Wacht vooral niet tot klachten zoals pijn en irritatie optreden. Afhankelijk van het advies van onze expert en/of de aanwezigheid van symptomen (blijvende irritatie van het oog, pijn en/of eventuele vertroebeling van het zicht) ga je daarna naar het ziekenhuis voor nazicht door een oogarts.” “En beter één keer teveel of te snel spoelen, dan één keer te weinig of te laat”, zo benadrukt prof. Vandijck.

Hoe voorkomen?

Patrick De Cock: “Vooral bij kinderen is het risico op spatten in de ogen het grootst. De dispensers hangen voor hen vaak op ooghoogte, waardoor de alcohol makkelijk en direct in de ogen kan terechtkomen. We raden dan ook aan goed op de kinderen te letten wanneer ze de dispenser gebruiken. Beter nog: doe het voor hen. Want het gaat soms heel snel. Zodra je die hendel indrukt spuit de vloeistof of gel eruit. Kijk daarom steeds of er geen stukje opgedroogde gel aan het uiteinde vastkleeft, en zo ja, verwijder dit. Ook kan bijvoorbeeld een dispenser met een beschermend omhulsel gebruikt worden, zodat eventuele spatten niet kunnen rondvliegen en in de ogen terechtkomen. Tot slot, wanneer de mogelijkheid bestaat de handen te wassen met water en vloeibare zeep, geniet dit de voorkeur.”