Het Antigifcentrum heeft een nieuwe algemeen directeur: Anne-Marie Descamps

Anne-Marie Descamps, administratief directeur van het Belgisch Antigifcentrum, volgt dr. Martine Mostin op als algemeen directeur van het Centrum. Dr. Mostin ging op 1 oktober met pensioen, na een loopbaan van 40 jaar bij het Antigifcentrum.

Anne-Marie Descamps werkt sinds 2012 bij het Antigifcentrum. Na een carrière in de non-profit volgde ze Luc Dierckx op als administratief directeur. Ze vormde toen een tandem met medisch- en algemeen directeur dr. Martine Mostin. Onder het beleid van Descamps en dr. Mostin werd het Antigifcentrum een koninklijke stichting en werd de ICT van het Centrum grondig opgewaardeerd. Ook nam het aantal oproepen een hoge vlucht. Toen Anne-Marie Descamps aantrad, in 2012, belden 52.861 mensen het Antigifcentrum, in 2018 waren er dat al 59.313. Tot slot slaagde Anne-Marie Descamps er in aan te tonen dat het bestaan van de noodlijn de sociale zekerheid vele euro’s bespaart, omdat meestal een bezoek aan de dokter of de spoed van het ziekenhuis wordt uitgespaard.

Na dr. Monique Govaerts en dr. Martine Mostin is Anne-Marie Descamps de derde algemeen directeur van het in 1963 gestichte Antigifcentrum en is ze is de eerste niet-arts aan het hoofd van het Centrum.