Help jij onze missie waar te maken?

Het Antigifcentrum een duwtje in de rug geven? Dat kan! Dankzij jouw steun kunnen we, als referentie- en expertisecentrum toxicologie, acties opzetten om vergiftigingen te voorkomen en zo onnodig leed te besparen, kosten te vermijden en levens te redden. Gebeurt het toch, dan zijn een snelle herkenning en juist handelen cruciaal om de kans op een gunstige uitkomst te vergroten. Het maakt allemaal deel uit van de missie van het Antigifcentrum!

Help jij onze missie mee waar te maken? Klik dan op op deze link, voor meer informatie of stuur een mailtje naar donations@poisoncentre.be