Marc Vancraenbroeck.

We hebben met droefheid het overlijden vernomen van de heer Marc Vancraenbroeck, die van 1979 tot 1992 de eerste administratief-directeur van het Antigifcentrum was. Iedereen die hem heeft gekend, herinnert zich hem als een voorkomend iemand, een humanist met een grote liefde voor de Franse taal en iemand die erg gepassioneerd met zijn job bezig was. Als lid van de Raad van Bestuur toonde hij elke vergadering een grote inzet en volgde de evolutie van het Antigifcentrum van dichtbij op, tot zijn gezondheid hem niet langer toeliet om zich te verplaatsen. Tijdens de feestelijkheden voor de 50ste verjaardag van onze instelling tekende hij evenwel als vanouds present. Wij zullen niet langer zijn indrukwekkende stem horen die de hechte band benadrukte met de mensen die hij kende. Onze innige deelneming gaat dan ook uit naar zijn echtgenote, zijn kinderen, zijn kleinkinderen en zijn achterkleinkinderen.