Dien nooit actieve kool toe zonder medisch advies!

Actieve kool, ook wel "medicinale houtskool" genoemd is een fijn poeder dat bereid wordt uit kool van plantaardige oorsprong. Het is de meest gebruikte methode voor het binden en mee afvoeren van schadelijke stoffen in het maag-darmkanaal bij acute, orale vergiftigingen. 

Het houtskoolpoeder is zeer poreus en heeft een enorm inwendig oppervlak waardoor het giftige stoffen gemakkelijk aan zich kan binden. Dit verhindert de opname van de gifstoffen in de bloedbaan. Het is hierbij belangrijk het poeder zo vlug mogelijk na de inname van het gif toe te dienen, liefst binnen het uur, want hierna neemt het nut ervan af. De giftige stoffen worden daarna met het houtskoolpoeder via de stoelgang uitgescheiden.

Actieve kool wordt soms een "universeel antigif" genoemd. Ten onrechte, want het is niet geschikt voor alle vergiftigingen. Voor bepaalde vergiftigingen is het toedienen ervan nutteloos en in zeldzame gevallen kunnen zelfs complicaties optreden. De beslissing om het te gebruiken vereist een algemeen klinisch oordeel waarbij meerdere factoren worden betrokken (type gif, hoeveel van het gif werd ingenomen en op welk tijdstip, lichaamsconditie van de patiënt, alternatieve behandeling beschikbaar enz.).

Dien dus nooit actieve kool toe zonder medisch advies!

Actieve kool is te verkrijgen in de apotheek. Raadpleeg het Antigifcentrum (070 245 245) of je huisarts alvorens houtskool toe te dienen. Klik hier voor meer informatie