Asbest is een sluipmoordenaar.

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal soorten natuurlijke vezelachtige mineralen die bestaan uit microscopisch kleine naaldachtige vezels. Wegens het grote gezondheidsrisico mag asbest sinds 2005 in ons land niet meer worden geproduceerd en gebruikt. Asbest vormt wel pas een risico voor de gezondheid als de vezels vrijkomen en we ze inademen. Dat betekent dat je in materiaal, dat vermoedelijk asbest bevat, nooit mag boren, slijpen of zagen. Het inslikken van asbest of huidcontact houden geen risico's in. De kans dat je ziek wordt na inademing van asbestvezels, stijgt met het aantal keer dat je blootgesteld wordt, de duur van de blootstelling en de concentratie van de vezels in de lucht.

Asbestvezels kunnen verschillende ziektes veroorzaken: meer info via deze link.