Het serotoninesyndroom is een potentieel lethale medicamenteuze nevenwerking.

Het serotoninesyndroom is een potentieel lethale medicamenteuze nevenwerking die het gevolg is van excessieve centrale en perifere serotonineactiviteit. Het komt zowel voor bij therapeutische dosissen als in het geval van een overdosis, maar gewoonlijk is het gevolg van een interactie van meer dan één pro-serotoninerg agens. De meerderheid van de gevallen treden op binnen de 24 uur en de meeste binnen 6 uur na het opstarten, veranderen of toevoegen, of zelfs weglaten van een medicament. Het serotoninesyndroom werd ook beschreven na te snel opstarten van een serotoninerg geneesmiddel nadat een ander was gestopt. Daarom wordt een (serotoninerg) geneesmiddelvrij interval van 1 à 2 weken (voor fluoxetine 5 weken) aangeraden, naargelang de halfwaardetijd.

Meer info via deze link.