Het Belgisch Antigifcentrum was aanwezig op het 38ste congres van de European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT) in Boekarest (Roemenië). Het Centrum presenteerde er drie posters. Op het jaarlijks internationaal forum over kwaliteit en patiëntveiligheid in Amsterdam (Nederland) stelde het Antigifcentrum ook een poster voor.  Je kan de posters bekijken via deze link