Vaatwastabletten zijn erg irriterend.

Vaatwastabletten en – capsules bevatten geconcentreerde detergenten en zijn erg irriterend. Bij het inslikken veroorzaken ze ernstige irritatie van de slijmvliezen van de mond en kunnen ze leiden tot zwelling van de keelholte en ademhalingsmoeilijkheden. Er bestaat ook risico op brandwonden als er een stukje van de tablet blijft steken in de slokdarm. De ernstgraad kan je afmeten aan symptomen zoals moeilijkheden bij het slikken, overdreven speekselvorming, hardnekkig hoesten of ademhalingsmoeilijkheden. Als dergelijke symptomen optreden is het best om spoedig een arts te raadplegen. Bij langdurig contact met de huid kan het product dat zich in de capsules bevindt aanleiding geven tot brandwonden.

Meer informatie via deze link.