Gevarenpictogram bijtende producten.

Elk jaar registreren we bij het Antigifcentrum ongeveer 900 ongevallen met bijtende (of corrosieve) producten in een thuissituatie, waarvan bijna één op vijf met kinderen. Deze producten zijn vlot verkrijgbaar en worden vaak onoordeelkundig gebruikt. Dit kan aanleiding geven tot ernstige brandwonden en in sommige gevallen zelfs tot blijvende letsels.

Lichaamscontact met bijtende producten kan tot weefselschade leiden en dit zelfs al bij minieme aanraking. Hoe langduriger en intenser het contact, hoe erger de letsels. De meeste ongevallen treden op bij huidcontact, maar ook de ogen en het maagdarmstelsel worden vaak getroffen.

Voorbeelden van producten die al te vaak voor ongevallen zorgen zijn ontstoppers, zoutzuur, zwembadproducten, kachelruitreinigers en krachtige ontvetters voor de oven, dampkap of barbecue.

De beste manier om ongevallen te voorkomen is bijtende producten - waar mogelijk - te vervangen door minder gevaarlijke alternatieven. Gebruik bijvoorbeeld een mechanische ontstopper in plaats van een chemische. Zeker als er kinderen in huis zijn, is het beter deze producten niet in huis te halen. Laat je ook niet misleiden door een aantrekkelijk etiket dat de nadruk legt op natuurlijkheid, doeltreffendheid en zijn schadeloosheid voor het leefmilieu. Kijk steeds, dus ook al bij de aankoop van het product, naar het gevarenpictogram (zie afbeelding) en de waarschuwingszinnen op de achterzijde van de verpakking. 

Kijk zeker via deze link wat te doen na contact met bijtende producten.