De specifieke maatregelen voor elektronische sigaretten met nicotine zullen van kracht zijn vanaf 17 januari 2017

De specifieke maatregelen voor elektronische sigaretten met nicotine zullen van kracht zijn vanaf 17 januari 2017. Dat zegt de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. In België is de verkoop en het gebruik van e-sigaretten gereglementeerd om de consument en zijn omgeving te beschermen. Het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 inzake de vervaardiging en het in de handel brengen van elektronische sigaretten werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 november 2016. Daarin een aantal algemene regels die voor alle e-sigaretten gelden en een aantal speciale regels voor e-sigaretten met nicotine.

Meer info via deze link. Wees wel voorzichtig met de (vloeibare) vullingen. Meer info op deze website, via deze link.