Staatssecretaris voor de nationale loterij Sammy Mahdi (CD&V) bracht een bezoek aan het Antigifcentrum.

Staatssecretaris voor de nationale loterij Sammy Mahdi (CD&V) bracht een bezoek aan het Antigifcentrum, en sprak er met enkele medewerkers en experten. Hij kreeg toelichting over het risico van vergiftigingen in onze samenleving, met een blik op verleden en toekomst.

“Het Antigifcentrum is als expertise- en referentiecentrum toxicologie bezig een mooi parcours af te leggen”, aldus Staatssecretaris Mahdi. “Door de toegenomen beschikbaarheid van potentieel gevaarlijke producten, neemt het belang van de aanwezigheid van het Antigifcentrum in ons gezondheidszorgsysteem
alleen maar toe. Elk jaar contacteren meer mensen de urgentielijn. Het Antigifcentrum is dan ook één van de meest laagdrempelige en daardoor meest toegankelijke hulporganisaties. Het Centrum kan het verschil maken tussen leven of dood en het is dan ook belangrijk dat het brede publiek en zorgverleners het
Centrum snel contacteren bij een (vermoeden van) blootstelling of vergiftiging.”

070 245 245, de gratis noodlijn van het Antigifcentrum voor vragen en advies inzake de aanpak van blootstellingen en vergiftigingen krijgt een stijgend aantal oproepen. In bijna de helft van de gevallen gaat het om oproepen voor ongevallen met geneesmiddelen. De cijfers werden voorgesteld in aanwezigheid van Staatssecretaris Sammy Mahdi, belast met de nationale loterij. De cijfers werden voorgesteld in aanwezigheid van Staatssecretaris Sammy Mahdi, belast met de nationale loterij.

De noodlijn van het Antigifcentrum kreeg vorig jaar 61.029 oproepen voor ongevallen ten gevolge van vergiftiging of gemiddeld 167 oproepen per dag. Dat is een stijging met maar liefst 9,5% over de voorbije vijf jaar.

“Met 40% van alle oproepen vormen geneesmiddelen veruit de grootste groep”, zo zegt prof. dr. Dominique Vandijck, adj. algemeen directeur van het Antigifcentrum. “Hier maakt medicatie gebruikt voor pijnbestrijding, onstekingsremmers en voor de behandeling van depressie met 4 op 10 oproepen het grootste aandeel van uit. De tweede meest voorkomende reden voor contact zijn ongevallen met chemische huishoudproducten, die bijna 20% van het totaal uitmaken.” Het Antigifcentrum telt elk jaar meer dan 10.000 ongevallen met dit type producten, waarvan bijna de helft bij kinderen. In vier op tien oproepen betreft het schoonmaak- en onderhoudsproducten, ongeveer 10% gaat om ongevallen met bleekwater. “Vorig jaar hebben we sterk ingezet op de preventie van ongevallen met chemische huishoudproducten, onder andere met onze campagne ‘Lezen voor gebruik’ in samenwerking met de FOD Volksgezondheid. Ten opzichte van het uitzonderlijke coronajaar 2020 zien we in 2021 een daling (-13,1%) van het aantal ongevallen. Daarmee is het probleem niet van de baan, maar het is toch een bemoedigende vaststelling”, benadrukt prof. Vandijck.

Wat de oproepen voor dieren betreft is met ruim 409 gevallen het voorbije jaar een forse stijging merkbaar voor vergiftiging bij honden na het eten van chocolade.

Het Antigifcentrum is 24/7 vlot bereikbaar. Slachtoffers van vergiftigingen kunnen een arts- of apotheker die gespecialiseerd is in de aanpak van toxicologische problemen via telefoon of e-mail contacteren. Toch zijn het vooral omstaanders die contact opnemen met het Centrum. Het is meestal de partner, een ouder, een familielid, een buur of een vriend die de noodlijn contacteert. Prof. dr. Vandijck: “In de helft (49,9%) van alle gevallen worden we geconsulteerd door omstaanders, en in telkens 1/5 van de gevallen door het slachtoffer zelf (22%) of is het een (para)medisch zorgverlener (21,9%) die op onze expertise beroep doet”.