Als de toediening van antidota nodig is voor de behandeling van vergiftigingen, zijn ze vaak van levensbelang. Het is dan ook cruciaal dat het juiste antidotum snel bij een patiënt met een vergiftiging geraakt en vervolgens correct wordt toegediend. Echter, de snelle beschikbaarheid van antidota is evenwel niet evident.

Het Antigifcentrum werkt nauw samen met spoeddiensten van ziekenhuizen om de toegang tot antidota te vergemakkelijken en de kwaliteit van zorg voor patiënten met een vergiftiging te optimaliseren. Om deze missie waar te maken houdt het Antigifcentrum een voorraad met antidota ter beschikking. In nood kunnen ziekenhuizen hierop beroep doen, maar het is hoog tijd voor een beter gecoördineerde aanpak.

Het Antigifcentrum organiseert daarom op 12 mei een symposium over de plaats van antidota in de behandeling van specifieke intoxicaties, en de noodzaak aan een gestroomlijnd beleid terzake. Dit wetenschappelijk event richt zich tot iedereen die als hulpverlener met vergiftigingen in aanraking komt zoals (spoed)artsen, (klinisch) toxicologen, apothekers, verpleegkundigen, brandweerdiensten, enz..

Een mooi panel van gerenomeerde experten (zie programma) zal de avond invulling geven en in goede banen leiden.

Het symposium ‘Intoxications vs. Antidotes: Are we prepared?’ zal plaatsvinden op donderdag 12 mei 2022 in hall 51 van de UCL (voertaal Engels). De deuren openen om 18u30, het symposium start om 19u. Het symposium wordt rond 21u30 afgesloten met een walking network dinner waar we een samenstelling van heerlijke gerechten aanbieden. De sommelier zorgt voor een keuze fijne en aangepaste wijnen. De toegang is gratis, maar inschrijving verplicht. Let wel, het aantal plaatsen is beperkt. Accreditatie is aangevraagd. Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt met de gewaardeerde steun van SERB.