Samen helpen we vergiftigingen de wereld uit’: dat is de missie van het Belgisch Antigifcentrum. Uit het jaarverslag van 2022 blijkt dat dit streven nog niet is bereikt, dat het Antigifcentrum nuttig en nodig is en blijft. Het Antigifcentrum kreeg vorig jaar 61.669 oproepen, een stijging met vier procent op vijf jaar tijd en met ruim één procent ten opzichte van 2021. Er werden 53.564 oproepen voor effectieve blootstellingen genoteerd, naast 8.135 oproepen met vragen voor informatie. Opvallend is dat vooral het aantal oproepen voor dieren verder in stijgende lijn gaat. 

De categorie waar de experts (artsen en apothekers) van het Antigifcentrum nog steeds de meeste oproepen voor krijgen is deze van de geneesmiddelen. Met 23.873 oproepen voor blootstellingen aan geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zien we een stijging met bijna 3,8% op vijf jaar tijd en 4,6% ten opzichte van 2021. Wat al jaren toeneemt is het aantal oproepen voor paracetamol, met 2.640 blootstellingen in 2022, goed voor een stijging met een derde op vijf jaar tijd. Het product is bij normaal gebruik op zich veilig en daarom verkrijgbaar zonder voorschrift, maar kan bij overdosering de lever aantasten. Paracetamol is overigens veelal aanwezig in combinatie met andere geneesmiddelen.

De   blootstellingen aan huishoudproducten waren vorig jaar goed voor 10.462 oproepen. Sinds enkele jaren zetten het Antigifcentrum en de FOD Volksgezondheid in op preventie in deze categorie van producten, denk maar aan de campagnes ‘Lezen voor gebruik’, die inzet op het lezen van het etiket vooraleer een chemisch product te gebruiken. Deze preventiecampagnes werpen voorzichtige resultaten af: het aantal blootstellingen is de jongste vijf jaar met 3,6 % gedaald. De meest opvallende daling zijn toe te schrijven aan de wascapsules (-35,1%) en vaatwascapsules (-19,8%). Het hoeft anderzijds niet te verwonderen dat de coronapandemie het aantal incidenten met alcoholhoudende handgels en ontsmettingsmiddelen in de periode 2018-2022 de hoogte had ingejaagd.

Opvallend meer blootstellingen vielen de jongste vijf jaar te noteren bij voedingssupplementen (+ 30%, 992 oproepen voor blootstellingen in 2022), chocolade (+ 121%, 464 oproepen voor blootstellingen, waaronder 416 voor honden, in 2022) en planten (+ 23,4%, 2.998 blootstellingen in 2022).

Als er één tendens in de periode 2018-2022 in het oog springt, is het dat dierenliefhebbers steeds meer de urgentielijn van het Antigifcentrum weten te vinden. In 2022 waren er 6.630 oproepen voor in totaal 6.861 dieren. Het gaat dan vooral om honden (80,9%) en katten (15%). Het aantal oproepen voor dieren steeg over een periode van vijf jaar met 40%. Er werden vorig jaar 1.792 blootstellingen van geneesmiddelen voor humaan gebruik bij dieren genoteerd, meteen de grootste categorie. Voedsel dat niet voor dieren bestemd is, waaronder chocolade, was goed voor 1.052 blootstellingen. Biociden en gewasbeschermingsproducten (waaronder ratten- en muizenvergif en meststoffen) waren verantwoordelijk voor 1.043 blootstellingen, planten voor 903 blootstellingen en chemische producten voor 672 blootstellingen bij dieren.

Je kan het jaarverslag bekijken via deze link.

 

Bij vergiftiging, ook bij twijfel, aarzel je beter niet en bel je meteen het Antigifcentrum 24/7 op het gratis nummer 070 245 245. Wacht zeker niet tot er symptomen optreden.