Je houdt kinderen best uit de buurt van handgels, tenzij om onder toezicht hun handjes te ontsmetten.

De maatregelen die genomen worden omwille van het coronavirus creëren een aantal te vermijden neveneffecten. Dat merken we ook bij het Antigifcentrum. Enerzijds worden reinigingsproducten, zoals handgels, die bij inname gevaarlijk kunnen zijn, vaker dan anders gebruikt. Anderzijds blijven veel meer mensen thuis, terwijl er zich in de woning en de tuin een aantal producten bevinden die problemen kunnen geven bij verkeerd of overmatig gebruik. Onderstaande handige tips kunnen helpen om problemen als gevolg blootstelling en/of vergiftiging te voorkomen:

  • Je houdt kinderen best uit de buurt van handgels, tenzij om onder toezicht hun handjes te ontsmetten. Handgels bevatten een hoge concentratie alcohol, die bij inname tot alcoholvergiftiging kan leiden. Vooral voor kinderen kan dat erg gevaarlijk zijn. De handen met water en zeep wassen gedurende dertig seconden is overigens even efficiënt.
  • Gebruik zeker geen brandalcohol om je handen te ontsmetten. Dit product kan methanol bevatten, een product dat zelfs bij minimaal contact via de huid tot in de organen kan doordringen en tot een verminderd bewustzijn, zelfs coma, kan leiden. Omwille van hun sterke concentratie gebruik je evenmin essentiële oliën om het lichaam te reinigen.
  • Mensen, scholen en bedrijven hebben in deze coronatijden dikwijls grote hoeveelheden reinigingsproducten in voorraad. Om er makkelijker mee te werken worden deze producten nog te vaak overgegoten in frisdrank- of waterflessen. Dit doe je best nooit, want er is een kans dat er iemand per vergissing van drinkt, met ernstige verwikkelingen tot gevolg.
  • Heb je koorts, griepklachten of een vermoeden van COVID-19? Neem dan bij voorkeur paracetamol, steeds aan zo laag mogelijke dosis (2 tot 3 gram per dag) en voor een zo kort mogelijke periode. Bij twijfel neem je best contact met je huisarts.
  • Loopt het toch mis. Aarzel niet en bel het Antigifcentrum op tel. 070 245 245 (gratis oproep, 24/7). Wacht niet tot symptomen optreden.