Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependaele lanceert een nieuwe bewustmakingscampagne rond CO-vergiftiging. Met een campagne op TV, sociale media en in het straatbeeld wil de minister de Vlaming waarschuwen voor de “stille doder”. De focus van de campagne ligt op het herkennen van de symptomen en op het voorkomen van een CO-vergiftiging. Daarnaast krijgen het antigifcentrum en het Netwerk Brandweer Vlaamse steun om alle data over CO-vergiftigingen in Vlaanderen bij te houden en de oorzaak te achterhalen.

Jaarlijks belanden ongeveer 500 mensen in het ziekenhuis met een CO-vergiftiging, in 2022 overleden 60 mensen als het gevolg van een CO-vergiftiging. En in 10% van de gecontroleerde woningen is er een reëel gevaar op CO-intoxicatie.

Met een nieuwe campagne wil minister van Wonen Diependaele de strijd aangaan tegen CO-vergiftiging.

Minister Diependaele: "Ons belangrijkste doel is het aantal vergiftigingen naar beneden krijgen. Het is dus duidelijk dat er bij een deel van de bevolking nog steeds te weinig besef is van de gevaren van CO. Met een nieuwe in het oog springende campagne willen we mensen bewustmaken van de gevaren van CO-vergiftiging. Met de campagne zijn we de komende maanden aanwezig op televisie, op sociale media, op straat, aan gemeenteloketten en op het openbaar vervoer."

Bijkomend aan deze campagne investeert Vlaanderen ook in extra monitoring rond CO. Dat zal gebeuren via twee initiatieven. In de eerste plaats zal het Antigifcentrum een Vlaamse registratietool voor CO-vergiftiging ontwikkelen met steun van de Vlaamse overheid. Het doel van deze tool is om nog een beter zicht te krijgen op CO-vergiftigingen in Vlaanderen zodat er gerichter kan ingezet worden op preventie en sensibilisering. Tegen 1 januari 2025 moet die tool klaar zijn.

Minister Diependaele: "Wij willen dat elke Vlaming gezond en veilig woont, dus moet het onze ambitie zijn om co-vergiftigingen in Vlaanderen te herleiden tot 0. We zetten daar al op in met informatiecampagnes, maar we hebben ook data nodig over de vergiftigingen die helaas plaatsvinden. Die data bieden ons een goed zicht op de oorzaken en omstandigheden van een co-vergiftiging."

Patrick De Cock, woordvoerder Antigifcentrum: “CO-vergiftiging is de belangrijkste doodsoorzaak van onopzettelijke vergiftiging in ons land. Een onderzoek aan de Gentse universiteit wees zopas nog uit dat de kennis over de oorzaken en de gevolgen van CO-vergiftiging ondermaats is. Onder meer jongeren tot 30 jaar en kansengroepen scoren laag op de kennisdomeinen en hechten minder belang aan preventie. Een extra doorgedreven sensibilisering, zoals deze bewustmakingscampagne, is dan ook van groot belang. Om de exacte omvang van de CO-problematiek te achterhalen, is de creatie van een Vlaamse registratietool cruciaal. Zo kunnen we de pijnpunten in kaart brengen en gericht oplossingen aanbieden, ook richting het woonbeleid.”

Niet alleen het Antigifcentrum, ook het Netwerk Brandweer krijgt steun van minister Diependaele. Daarmee moet een analyse gebeuren van hoe alle twintig brandweerzones hun data analyseren en ontsluiten. Vandaag heeft elke brandweerzone een eigen softwaresysteem. Dat zijn vaak andere systemen, waardoor de datakwaliteit en de beschikbare parameters niet gelijkvormig zijn en een detailrapportering op Vlaams niveau onmogelijk is. In 2025 moet de Vlaamse centrale database operationeel zijn.

Zonecommandant Antwerpen Bert Brugghemans: “Onze inspanningen voor meer centrale dataverzameling van interventies zijn reeds begonnen, maar met deze projectsubsidie kunnen we versnellen. Het belang van nauwkeurige en performante data staan centraal, want dat vormt de sleutel tot een veiligere samenleving en doeltreffende hulpverlening."

CO-preventie

Er is risico op co-vergiftiging bij de volgende symptomen of alarmsignalen:

  • meerdere personen hebben tegelijk klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, duizeligheid, concentratiestoornissen, braakneigingen.
  • iemand van je gezin is onwel in een badkamer waar een warmwatertoestel op gas hangt.
  • de klachten zijn er altijd op hetzelfde moment, bijvoorbeeld als je een bad of douche neemt, als je verwarmt met een petroleumkachel.
  • er is roetafzetting op het verwarmingstoestel, de muur of het plafond.
  • er zijn gele vlammen in plaats van blauwe vlammen te zien, bijvoorbeeld bij een verwarmingstoestel op gas

Vier pijlers van CO-preventie:

  • Controleer: Laat jaarlijks je verwarmingsinstallatie en schoorsteen controleren en onderhouden.
  • Ventileer: Zorg continu voor van verse lucht in je woning. Dat kan via een mechanisch ventilatiesysteem, ventilatieroosters, een raam in kiepstand of op een kier.
  • Alarmeer: Je kan een CO-melder hangen in elke ruimte met een verbrandingstoestel en/of rookafvoerkanaal. Ook in de leefruimte of slaapkamer zonder verbrandingstoestel kan je er een hangen. Test de CO-melders regelmatig.
  • Reageer: Let op voor de symptomen van CO-vergiftiging en neem geen risico’s.
In de vorige campagne werden de vier pijlers van CO samen aangepakt: Controleer, Ventileer, Alarmeer en Reageer. Deze pijlers keren terug in de nieuwe campagne, maar zoals hierboven beschreven, focussen we nu vooral op het bewustzijn over CO in haar algemeenheid vergroten, waarbij we vooral willen inzetten op Reageren.

 
Alle info vind je op www.co-risico.be