Directie en medewerkers van het Antigifcentrum wensen u warme feestdagen én een voorspoedig 2021!