Wat moet ik doen als ik ernstige bijwerkingen ontwikkel?

Bijwerkingen zoals lichte koorts, rillingen, vermoeidheid, misselijkheid, hoofdpijn of een reactie op de plaats waar het vaccin werd ingespoten zoals roodheid, pijn, stijfheid of zwelling zijn normaal en gaan spontaan voorbij. Deze symptomen verdwijnen vanzelf na enkele uren tot een dag na vaccinatie en kunnen worden verlicht door het innemen van een pijnstiller of koortswerend middel. In (zeer) zeldzame gevallen kan een ernstige bijwerking optreden. In geval van ernstigere bijwerkingen zoals bijvoorbeeld hoge koorts, bijwerkingen die langer dan twee dagen aanhouden, lage bloeddruk, kortademigheid of hevige allergische reacties neem je best contact op met je behandelende (huis)arts.

Een andere mogelijk zeer zeldzame bijwerking kan het ontwikkelen van een bloedklonter1 zijn tot 14 dagen na vaccinatie met een COVID-19 vaccin en dit voornamelijk bij jongere mensen. Indien je onderstaande symptomen vertoont, dan moet je onmiddellijk medische hulp inroepen. Een snelle reactie kan immers helpen bij het herstel en kan complicaties voorkomen.

Symptomen:

  • kortademigheid
  • pijn ter hoogte van de borst of maag
  • zwelling en/of koud aanvoelen van een arm en/of been
  • hevige of verergering van hoofdpijn of wazig zicht na vaccinatie
  • aanhoudend bloeden
  • verschillende kleine blauwe plekken, rode of paarsachtige vlekken, of bloedblaren onder de huid

Indien iemand na vaccinatie last krijgt van bijwerkingen die al dan niet in de bijsluiter staan vermeld, kunnen deze bijwerkingen gemeld worden bij het Antigifcentrum, dat mee instaat voor de registratie van alle type bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins, of rechtstreeks bij het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) via deze link

1 Combinatie van een verlaagd aantal bloedplaatjes met ernstige tromboses