Loodaccu's

Werk niet aan een loodaccu als je niet over de nodige deskundigheid bezit.

Bij het laden en installeren van accu’s ("autobatterijen") gebeuren veel ongevallen. Omdat de vloeistof in de accu hoge concentraties (bijtend!) zwavelzuur bevat leidt dit regelmatig tot ernstige letsels aan ogen en huid. Tijdens het laden kan waterstofgas zich opstapelen in de accu. Een vlam of een vonk kunnen dan leiden tot een ontploffing waarbij de bijtende inhoud in het gelaat geslingerd wordt.

Werk niet aan een loodaccu als je niet de nodige deskundigheid hebt. Rook niet en gebruik geen elektronische apparaten dichtbij de accu. Zorg dat je steeds zuurbestendige handschoenen en een veiligheidsbril draagt. In geval van contact met het batterijzuur dient men onmiddellijk te spoelen gedurende minstens 30 minuten.