Het Belgisch Antigifcentrum kreeg in 2018 59.313 oproepen, een stijging met 3,3% ten opzichte van 2017.

Het Belgisch Antigifcentrum kreeg in 2018 59.313 oproepen, een stijging met 3,3% ten opzichte van 2017 en het op één na hoogste aantal oproepen in de geschiedenis van het Centrum. 87% van de oproepen komen er na een blootstelling aan een product, 13% van de oproepen omvatten overwegend vragen voor informatie. In deze tijden van internet, sociale media en dokter Google blijft de telefoon hét medium bij uitstek voor snelle hulp bij vergiftiging. Voor informatievragen maakte het publiek ook veel gebruik van onze website en sociale media.

Onze artsen en apothekers, die de oproepen beantwoorden, evalueren het risico op intoxicatie. Ze geven advies omtrent de eerste zorgen en omtrent de noodzaak van een medische interventie of een hospitalisatie. Deze snelle triage door experten wordt sterk gewaardeerd en is wellicht één van de hoofdoorzaken van het stijgend aantal oproepen, met gemiddeld 162 oproepen per dag vorig jaar.

Bijna de helft van de oproepen heeft te maken met blootstellingen aan geneesmiddelen: therapeutische vergissingen, foutieve dosering, geneesmiddelen in snoepgrage kinderhandjes en kindermondjes of in het bereik van een huisdier…

Bijna een kwart van de oproepen slaat op chemische producten, waaronder schoonmaak- en huishoudproducten.Het profiel van chemische producten die betrokken zijn bij ongevallen voor volwassenen en kinderen verschilt. Bij volwassenen gebeuren er vaak ongevallen tijdens het gebruik van een product. In de categorie van schoonmaakproducten zijn er vaak blootstellingen aan hypochloriet, wanneer bijvoorbeeld javel met een zuur product wordt gemengd. In 2018 waren er 1.043 blootstellingen aan hypochloriet bij volwassenen en 378 bij kinderen. Ontstoppers zijn de oorzaak van veel ongelukken met chemische brandwonden in huis. Bijtende producten, in het bijzonder ontstoppers, zijn erg gevaarlijke middelen omdat ze brandwonden veroorzaken. We kregen vorig jaar 1.222 oproepen voor ongevallen met deze producten. Dat zijn bijna 10% meer oproepen dan in 2017.

We blijven op dezelfde nagel kloppen: de informatie over de risico’s van deze producten lijkt ons ontoereikend: het pictogram “Bijtende/corrosieve producten” is onvoldoende gekend bij het grote publiek. Het pictogram moet de gebruiker van deze producten aanzetten om de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften op het etiket volledig te lezen, om zich optimaal te beschermen.

Kleinere categorieën van oproepen, die daarom niet minder aandacht van onze artsen en apothekers krijgen, zijn deze voor cosmetica, voeding en tabak (15%), planten en paddenstoelen (6%) en pesticiden (5%).

Ook nog meegeven dat kinderen nog steeds evenveel worden getroffen door incidenten met toxische producten en geneesmiddelen als volwassenen. Bij volwassenen ligt onvoorzichtigheid of slordigheid (inclusief niet naleven van de veiligheidsvoorschriften) dikwijls aan de basis van vergiftigingen, bij kinderen – vooral kinderen jonger dan vier jaar - een gebrek aan oplettendheid of een te makkelijke bereikbaarheid van producten en geneesmiddelen, die het verkenningsgedrag van kinderen triggeren.

Het volledige jaarverslag vind je via deze link.