Het Antigifcentrum werft een arts en/of apotheker aan. Klik hier voor meer informatie.

Meer dan 50 jaar is het Antigifcentrum als expertisecentrum toxicologie actief binnen de gezondheidszorg. Ons doel, een maatschappij zonder (onomkeerbare) aan intoxicatie gerelateerde schade of overlijdens. Bij die ambitie spelen artsen en apothekers een bijzonder belangrijke rol. In het kader van de dringende hulpverlening beantwoordt ons team van artsen en apothekers met een bijzondere bekwaming in het domein van de toxicologie, 24/7, meer dan 65.000 oproepen per jaar. Daarnaast heeft het centrum een belangrijke rol te vervullen inzake preventie, toxicovigilantie, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en netwerking.