Acute vergiftiging als gevolg van een teveel aan vitamine D is zeldzaam.

Vitamine D is een vetoplosbaar vitamine dat aanwezig is in voeding (bv. vette vis, vlees, eieren) en in ons lichaam wordt aangemaakt in de huid, onder invloed van de ultraviolet B zonnestralen. Een gebrek aan zonlicht tijdens de wintermaanden zorgt soms voor een tekort aan dit vitamine. Het zet vele mensen aan om extra vitamine D via supplementen in te nemen. Maar, kunnen deze vitaminesupplementen tot een vergiftiging leiden?

Acute vergiftiging als gevolg van een teveel aan vitamine D is zeldzaam. Bij te hoge chronische inname van vitamine D, voornamelijk via het gebruik van vitaminesupplementen, zijn de (meestal) milde symptomen (ongewenst gewichtsverlies, constipatie, buikkrampen, misselijkheid en braken, hoofdpijn, sufheid, slaperigheid, neerslachtige gevoelens, verminderde nierfunctie) toe te schrijven aan een te hoog calciumgehalte in het bloed.

De symptomen verdwijnen vaak spontaan bij het stopzetten of aanpassen van de inname. In geval je je onwel of ongerust voelt, neem je best contact op met het Antigifcentrum (tel. 070 245 245) of je huisarts.

Meer lezen via deze link.