De enorme overstromingen van afgelopen zomer zorgden en zorgen nog steeds voor veel ellende in de getroffen gebieden. Het zal nog lang duren alvorens de slachtoffers opnieuw een normaal leven kunnen opbouwen. Huisraad, toestellen en in sommige gevallen zelfs de volledige woning zijn reddeloos verloren. Ook zijn er nog steeds problemen met de toevoer van elektriciteit en drinkbaar water. Dit alles met de winter voor de deur. Door deze rampsituatie kan ook de onzichtbare ‘doder’ CO de kop opsteken.

Als de waterellende je centrale verwarming heeft beschadigd, kijk dan extra goed uit dat ze degelijk wordt hersteld of vervangen door een veilig toestel of door apparaten die zijn goedgekeurd door een erkend expert. Probeer het gebruik van tweedehandstoestellen te vermijden. Kijk ook steeds na of je schoorsteen nog intact, onderhouden en onbeschadigd is, zodat je kan rekenen op een optimale afvoer van rookgassen.

Het valt niet uit te sluiten dat mensen die hun hebben en houden zijn kwijtgespeeld zich zullen proberen te verwarmen met bijzettoestellen. Ook hopen ze misschien met deze toestellen het vocht uit muren te krijgen. Laat ook hier steeds veiligheid primeren. Want elk jaar opnieuw veroorzaken onoordeelkundig gebruikte bijzetvuurtjes op basis van fossiele brandstoffen CO-vergiftigingen.

Bijzetvuurtjes op petroleum of butaangas zijn niet aangesloten op een schoorsteen, nodig om de schadelijke verbrandingsgassen af te voeren. Daarom is het sterk af te raden om bijzetvuurtjes continu te gebruiken, en indien wel slechts kortdurend en mits voldoende ventileren van de ruimte.