Wat bij problemen?

Indien je het vermoeden hebt van een paddenstoelintoxicatie, raadpleeg dan onmiddellijk het Antigifcentrum (070 245 245, gratis oproep).

Om de ernst van de intoxicatie te evalueren, zal het Antigifcentrum je een aantal nauwkeurige vragen stellen.

  • Welke paddenstoelen dacht je te plukken?

  • Waar heb je deze geplukt (bos of weide)?

  • Hoeveel tijd is er tussen het plukken en de maaltijd verlopen?

  • Hoe werden de paddenstoelen klaargemaakt?

  • Zijn er nog resten (rauw, gebakken, eventueel restafval…)?

  • Welke zijn de symptomen?

  • Welke is de tijdspanne tussen de paddenstoelmaaltijd en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen?

  • Zijn alle personen die de maaltijd genuttigd hebben ziek?

  • Welke andere voedingsmiddelen werden genuttigd? Werd er alcohol gedronken tijdens de maaltijd?

Een netwerk van mycologen (specialisten in de paddenstoelkunde), verspreid over heel België, helpt het Antigifcentrum bij het identificeren van verdachte paddenstoelen in geval van intoxicaties.