Incubatietijd

Sluipend gif in paddenstoelen

Bij het merendeel van de blootstellingen aan giftige producten vertonen mensen en dieren niet meteen ziekteverschijnselen. Bij uitermate giftige paddenstoelen kan het zelfs bijzonder lang duren vooraleer de eerste symptomen opduiken, en in sommige gevallen is het dan al te laat en dringen ingrijpende medische behandelingen (bv. levertransplantatie) zich op. Door geen paddenstoelen te plukken leef je in Vlaanderen de wet na en bescherm je naast de natuur ook je eigen gezondheid.

Bij een vergiftiging door paddenstoelen spreekt de medische wereld over een zogenaamde korte- en een lange ‘incubatietijd’.

Een korte incubatietijd wil zeggen dat je ziekteverschijnselen vertoont binnen de zes uur het eten van de paddenstoel. Meestal gaat het om niet ernstige vergiftigingen en zijn de gevolgen van voorbijgaande aard. We hebben het dan bijvoorbeeld over paddenstoelen die een euforie en hallucinaties opwekken (ook wel Psilocybe-syndroom genaamd) en over paddenstoelen die de verwerking van alcohol in het lichaam bemoeilijken (Coprinus-syndroom). 

Bij intoxicaties met een lange incubatietijd treden de symptomen op meer dan zes uur na inname van de paddenstoel. Het zijn vaak gevaarlijke intoxicaties. Organen als de lever of de nieren kunnen worden aangetast. Tot deze klasse behoren de dodelijke paddenstoelen die amatoxines bevatten (groene knolamaniet, kleine lepiota, …).

Deze classificatie heeft weliswaar haar beperkingen: er kan een combinatie van verschillende soorten paddenstoelen ingenomen worden, met zowel korte als lange incubatietijd.

Bij twijfel, neem onmiddellijk contact op met het Antigifcentrum (070 245 245) of je huisarts.