Incubatietijd

De vergiftigingen werden door artsen onderverdeeld in functie van de incubatietijd. Dit is de tijd die verstrijkt tussen de maaltijd en het begin van de symptomen.

Bij intoxicaties met een korte incubatietijd treden er lichamelijke klachten op binnen de zes uur na inname. Deze vergiftigingen zijn gewoonlijk niet ernstig en er is geen schade aan de organen.

Bij intoxicaties met een lange incubatieperiode treden de symptomen op meer dan zes uur na inname van paddenstoelen. Het zijn de gevaarlijkste intoxicaties. Organen als de lever of de nieren kunnen worden aangetast. Tot deze klasse behoren de dodelijke paddenstoelen die amatoxines bevatten (groene knolamaniet, kleine lepiota…).

Deze classificatie heeft weliswaar haar beperkingen: er kan een combinatie van verschillende soorten paddenstoelen ingenomen worden, met zowel korte als lange incubatietijd.

Bij twijfel, neem onmiddellijk contact op met een arts of het Antigifcentrum (070 245 245).