Nieuws

Snapshot nieuwe website Antigifcentum

De nieuwe website is meer dan een facelift van de oude. Er werd een volledig nieuwe structuur uitgedacht, rekening houdend met de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid. De website is responsief, wat wil zeggen dat hij zich aanpast aan het scherm waarop hij wordt geraadpleegd. Dit was nodig om tegemoet te komen aan het stijgend aantal bezoeken met smarthphone en tablets.

Groepsfoto bezoek Koningin Paola aan het Antigifcentrum 2013

Ter gelegenheid van ons vijftigjarig bestaan bracht Koningin Paola een bezoek aan het Antigifcentrum.

We vieren ons vijftigjarig bestaan!

Het Antigifcentrum mocht zijn eerste oproep ontvangen op 25 februari 1964. Op 31 oktober 1963 verschenen de Statuten van het Antigifcentrum in het Staatsblad. Ter gelegenheid van deze verjaardag wenst het Antigifcentrum dit 50-jarig bestaan weerklank te geven door het organiseren van verschillende activiteiten. 

Acrylonitril is een vluchtige vloeistof met een prikkelende geur. Het is ontvlambaar. De stof is oplosbaar in water en verdampt snel. 
In geval van brand komen giftige dampen van stikstofoxides en waterstofcyanide (blauwzuur) vrij. Waterstofcyanide verdampt zeer snel. 

Acrylonitril heeft een dichtheid (d) van 0,806 (water: d=1), het is dus lichter dan water. De dampen (d= 1,83) zijn zwaarder dan lucht (d= 1). 

Pagina's