Nieuws

Symposium Antigifcentrum februari 2014

Het symposium "Hoe veilig is veilig" dat het Antigifcentrum in februari organiseerde, was een groot succes. De zaal zat afgeladen vol! Dank aan alle aanwezigen om deel te nemen en alle sprekers om boeiende onderwerpen te brengen.

  • De presentaties die tijdens het symposium zijn gegeven, zijn hier beschikbaar.

De eerste 100 inschrijvingen voor onze nieuwsbrief, krijgen een gratis verjaardagskalender toegestuurd, gesigneerd door illustrator Klaas Verplancke!

De eerste 100 inschrijvingen voor onze nieuwsbrief, krijgen een gratis verjaardagskalender toegestuurd, gesigneerd door illustrator Klaas Verplancke!

Deze actie eindigt op 10 februari 2014.

Snapshot nieuwe website Antigifcentum

De nieuwe website is meer dan een facelift van de oude. Er werd een volledig nieuwe structuur uitgedacht, rekening houdend met de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid. De website is responsief, wat wil zeggen dat hij zich aanpast aan het scherm waarop hij wordt geraadpleegd. Dit was nodig om tegemoet te komen aan het stijgend aantal bezoeken met smarthphone en tablets.

Groepsfoto bezoek Koningin Paola aan het Antigifcentrum 2013

Ter gelegenheid van ons vijftigjarig bestaan bracht Koningin Paola een bezoek aan het Antigifcentrum.

We vieren ons vijftigjarig bestaan!

Het Antigifcentrum mocht zijn eerste oproep ontvangen op 25 februari 1964. Op 31 oktober 1963 verschenen de Statuten van het Antigifcentrum in het Staatsblad. Ter gelegenheid van deze verjaardag wenst het Antigifcentrum dit 50-jarig bestaan weerklank te geven door het organiseren van verschillende activiteiten. 

Acrylonitril is een vluchtige vloeistof met een prikkelende geur. Het is ontvlambaar. De stof is oplosbaar in water en verdampt snel. 
In geval van brand komen giftige dampen van stikstofoxides en waterstofcyanide (blauwzuur) vrij. Waterstofcyanide verdampt zeer snel. 

Acrylonitril heeft een dichtheid (d) van 0,806 (water: d=1), het is dus lichter dan water. De dampen (d= 1,83) zijn zwaarder dan lucht (d= 1). 

Pagina's