Bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen omvatten de producten die gebruikt worden in de bestrijding van ongedierte onder andere ratten (rodenticiden), slakken (mollusciden) en insecten (insecticiden). Ook onkruidverdelgers (herbiciden) en producten voor de behandeling van hout tegen schimmels en houtworm behoren tot deze categorie.

Veel gestelde vragen zijn: