Etiketten: oude wetgeving

Het invoeren van de nieuwe regels voor etikettering in de Europese unie zal in verschillende fases gebeuren: voor zuivere stoffen is het nieuwe systeem verplicht vanaf december 2010, voor mengsels en preparaten vanaf juni 2015. 

Oude wetgeving

Voor u begint te werken met een product leest u best het etiket. Het geeft u informatie over de risico’s verbonden aan het gebruik van het product en hoe men die kan vermijden. 

 

 • Gevarenpictogrammen

  Deze bestaan uit een zwarte tekening in een oranje vierkant en geven een indicatie van het gevaar. De gevarensymbolen worden vergezeld door een gevaarsaanduiding, een woord en/of letter die aanduidt waaruit het gevaar bestaat.

 • Enkelvoudige R-zinnen

  Waarschuwingszinnen (Risicozinnen of R-zinnen) geven meer uitleg over het specifieke risico van een product.

 • R-combinatiezinnen

  Risicozinnen kunnen ook gecombineerd worden. De schuine streep geeft aan dat het om gecombineerde zinnen gaat.

 • Enkelvoudige S-zinnen

  Veiligheidszinnen (Safety-zinnen of S-zinnen) duiden aan welke preventieve maatregelen men moet nemen om zich te beschermen tegen een specifiek gevaar.

 • S-combinatiezinnen

  Veiligheidszinnen kunnen gecombineerd worden en van elkaar gescheiden door een schuine streep.