Nieuws

Je kan deze mooie en heel informatieve kleurenposter downloaden en afdrukken in A3-formaat. Handig om op te hangen in de publieke ruimte, de klas, de leraarskamer, de wachtruimte of de consultatieruimte van de arts, de ziekenhuisafdeling, het vergaderlokaal, het opleidingslokaal enz. De poster is vrij van rechten en mag afgedrukt worden.

Brugmansia

De lente geeft ons zin om onze tuin- en kamerplanten te verzorgen. Al doende wrijft men soms met de vingers in de ogen, wat zeer onaangename gevolgen kan hebben. Weet je dat het sap van sommige planten al een verwijding van de pupil kan veroorzaken door een kortstondig contact? Wij raden ook sterk aan om tuinhandschoenen en een veiligheidsbril te dragen bij het hanteren van planten met zeer irriterende sappen.

Om het grote publiek te wijzen op de gevaren of vergiftiging die in de woning en de tuin aanwezig zijn, heeft het Antigifcentrum een 360°-wandeling ‘Huisje, tuintje, gifje’ ontworpen. Via een virtuele ontdekkingstocht doorheen de woning en de tuin leren we jong en minder jong een selectie van een dertigtal producten kennen.

Het Antigifcentrum nam deel aan het 'International Forum on Quality & Safety in Healthcare' in Glasgow. Het Centrum heeft het over de beschikbaarheid van antidota en over opname van geïntoxiceerden in het ziekenhuis.

Bekijk hier de twee posters van het Antigifcentrum.

Tuinieren zondert zorgen.

Lente: de geneugten van het tuinieren worden opnieuw ontdekt. In alle veiligheid, uiteraard!

Het Antigifcentrum verleent 24/7 toxicologische informatie aan het publiek, artsen en andere hulpverleners in België en het Groothertogdom Luxemburg. Het beheert databanken met betrekking tot giftige stoffen en faciliteert de toegang tot antidota. Het Antigifcentrum verleent zijn medewerking aan diverse wetenschappelijke projecten, ondermeer omtrent toxicovigilantie en farmacovigilantie.

Het Antigifcentrum werft een medisch directeur aan.

Levensreddend reclameblok over vergiftiging.

Rode Kruis-Vlaanderen heeft een aantal afleveringen van het 'Levensreddend reclameblok' gemaakt, dat op TV te zien is tijdens de afleveringen van 'Topdokters' op Vier. Eén van de animatiefilmpjes gaat over vergiftiging. Je kan het zien via deze link.

Na inname van histamine krijg je symptomen vergelijkbaar met een allergie.

Roodheid in het aangezicht en de nek, hoofdpijn, hartkloppingen, misselijkheid, diarree, gevoel van zwakte, huidreactie 20 tot 30 minuten na het eten van vis (voornamelijk bij tonijn in blik). Het lijken symptomen van een allergische reactie, maar dit is zeker niet altijd het geval. Zeker als een volledige familie op hetzelfde ogenblik deze symptomen vertoont, moet men ook rekening houden met een mogelijke histamine-intoxicatie.

Voorzichtig met de e-sigaret

De laatste jaren kent het gebruik van e-sigaretten (elektronische sigaretten) een grote toename. In de meeste centrumsteden zijn wel één of meer vapeshops te vinden. Zonder risico’s zijn deze producten niet, vooral de vullingen met nicotine zijn levensgevaarlijk in kinderhandjes.

Eén van Nederlandse collega’s in actie aan de telefonische permanentie.

Een delegatie van het Belgisch Antigifcentrum  en van het ‘Giftinformationszentrum-Nord’ uit Göttingen (Duitsland) heeft een bezoek gebracht aan de Nederlandse collega’s van het ‘Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum’ in Utrecht. Er werd gesproken over de komst van nieuwe soorten illegale drugs en het gebruik van antidota. Ook de categorisatie van producten kwam aan bod. Tijdens het bezoek werden nieuwe contacten gelegd en oude contacten hernieuwd.

Pagina's