Nieuws

Pompoenen die bitter smaken, kunnen giftig zijn.

Ontstaan als typisch Amerikaans fenomeen is het vieren van Halloween ondertussen ook in ons land heel populair geworden. Het Belgisch Antigifcentrum liet zich informeren door het Amerikaanse Poison Help, een dienst van het Amerikaanse departement voor Volksgezondheid, om enkele veiligheidstips op een rijtje te zetten:

Een nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad

“Er zijn zeer weinig toxicologische gegevens bekend over de eigenschappen van aroma’s, geuren, smaakstoffen, enz. die aan e-sigaretten worden toegevoegd, vooral wat betreft de inademing van die stoffen na verhitting (dit geldt eveneens voor tabakssigaretten)”, zegt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in haar meest recente advies.

Het Antigifcentrum op de sociale media

Het Antigifcentrum kan niet achterblijven in de wereld van de digitalisering en sociale media. Onze website www.antigifcentrum.be en onze maandelijkse digitale nieuwsbrief tonen dit aan.

Inwoners van Groothertogdom Luxemburg kunnen nu ook bij Antigifcentrum terecht

Wist je dat, sinds begin juni, de inwoners van het Groothertogdom Luxemburg ook het Antigifcentrum kunnen bellen? Ze gebruiken daarvoor het telefoonnummer 8002-5500.

Dieren zijn niet gevrijwaard van vergiftiging

Voor veel Belgen maken honden en katten deel uit van de familie. Nochtans is hun gestel erg verschillend van dat van een mens, wat maakt dat geneesmiddelen en voedsel, bestemd voor de mens, niet altijd geschikt zijn voor dieren.

Pictogrammen beter gekend

De mediacampagne van de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu, ism met het Antigifcentrum, over de nieuwe pictogrammen en etiketten voor huishoudelijke producten, is een succes. Een onderzoek van de FOD wees uit dat 87,2 % van de consumenten “meestal” of “steeds” de veiligheidsvoorschriften op het etiket van de producten leest. Voor de campagne was dat 85,4 %. Vooral de bekendheid van de pictogrammen is aanzienlijk gestegen.

Opgelet voor CO-vergiftiging!

Het wordt frisser en mensen zetten voor het eerst in maanden opnieuw de verwarming aan. Meteen steekt het gevaar voor een CO-vergiftiging de kop op. Controleer dat je verwarmingsinstallatie goed functioneert, je woning voldoende verlucht is en je schoorsteen de verbrandingsgassen zonder belemmering kan laten ontsnappen.

Meer info via deze link.

Rauwe morieljes zijn giftig.

De morielje, zowel de bleke (Morchella esculenta) als de zwarte (Morchella conica), is een eetbare paddenstoel die erg in trek is. Rauwe morieljes zijn giftig. Als men ze eet wanneer ze onvoldoende gekookt zijn of in grote hoeveelheden (enkele honderden grammen), kunnen ze ook neurologische en digestieve symptomen veroorzaken.

Meer info via deze link.

Antigifcentrum werft bibliothecaris aan

Het Antigifcentrum is op zoek naar een bibliothecaris-verantwoordelijke thesaurus.

Ruim 50 jaar is het Antigifcentrum actief binnen de medische sector. In het kader van de dringende hulpverlening beantwoordt een medisch team, 24u/24u, meer dan 50.000 oproepen per jaar, afkomstig uit heel België en het GH Luxemburg. Het Centrum, stichting van Openbaar nut, heeft eveneens een belangrijke sociale opdracht op het gebied van toxicovigilantie en preventie van intoxicaties.

Verkeerd gebruik van deze impregneersprays kan schadelijke gevolgen hebben voor je gezondheid: bij inademen kunnen ze zorgen voor ademhalingsproblemen.

Met het begin van het schooljaar en de naderende herfst worden de waterdichte sprays weer uit de kast gehaald. Maar verkeerd gebruik van deze impregneersprays kan schadelijke gevolgen hebben voor je gezondheid: bij inademen kunnen ze zorgen voor ademhalingsproblemen.

Pagina's