Nieuws

Beste wensen

Het Antigifcentrum wenst u een prettig kerstfeest en een spetterend 2016.

Tips voor de kerstvakantie

Aan het begin van de kerstvakantie zetten we enkele veiligheidstips voor de feestdagen en de winter op een rijtje.

  • De kerstdagen komen er aan en ook de kerststerren doen opnieuw hun intrede. De planten kunnen voor irritatie zorgen en houden ook gevaren in voor dieren. Meer info over de kerstster op onze website.

Verjaardagskalender

Heb je al een verjaardagskalender voor 2016? Voor amper 5 euro, plus verzendingskosten, is de unieke verjaardagskalender van het Antigifcentrum van jou. Te bekomen via info@poisoncentre.be of tel. 02 264 96 36. Een preview via deze link.

Het FAGG vraagt de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen

Het FAGG vraagt de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om te voorkomen dat honden in contact komen met intraruminale middelen bestemd voor runderen, en in het bijzonder Kexxtone®.

Eén van de meest bekende signalen van de aanwezigheid van schimmels is het verschijnen van vlekken op de muren.

Schimmels zijn micro-organismen die alomtegenwoordig zijn in de natuur. Ze worden binnengebracht in onze woningen door luchtstromen of door mens en huisdieren.  Wanneer de omstandigheden gunstig zijn, bijvoorbeeld in aanwezigheid van vocht, kunnen deze schimmels zich ontwikkelen. Hierbij kunnen er sporen en soms zelfs gevaarlijke mycotoxines vrijkomen. Eén van de meest bekende tekenen van de aanwezigheid van schimmels is het verschijnen van vlekken op de muren.

Vergeet het gratis telefoonnummer (070 245 245) van het Antigifcentrum nooit meer

Vergeet het gratis telefoonnummer (070 245 245) van het Antigifcentrum nooit meer, met de koelkastmagneetjes. De magneetjes zijn gratis tot 50 exemplaren. Te bekomen via info@poisoncentre.be of tel. 02 264 96 36.

Sla het gratis nummer van het antigifcentrum op in je telefoon

Veiligheidstip‬: sla het gratis nummer van het antigifcentrum op in je telefoon, zodat je het in geval van nood meteen hebt: 070 245 245

Pompoenen die bitter smaken, kunnen giftig zijn.

Ontstaan als typisch Amerikaans fenomeen is het vieren van Halloween ondertussen ook in ons land heel populair geworden. Het Belgisch Antigifcentrum liet zich informeren door het Amerikaanse Poison Help, een dienst van het Amerikaanse departement voor Volksgezondheid, om enkele veiligheidstips op een rijtje te zetten:

Een nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad

“Er zijn zeer weinig toxicologische gegevens bekend over de eigenschappen van aroma’s, geuren, smaakstoffen, enz. die aan e-sigaretten worden toegevoegd, vooral wat betreft de inademing van die stoffen na verhitting (dit geldt eveneens voor tabakssigaretten)”, zegt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in haar meest recente advies.

Het Antigifcentrum op de sociale media

Het Antigifcentrum kan niet achterblijven in de wereld van de digitalisering en sociale media. Onze website www.antigifcentrum.be en onze maandelijkse digitale nieuwsbrief tonen dit aan.

Pagina's