Nieuws

Als er iets mis gaat met onderhoudsproducten voor het zwembad, neem je best contact op met het Antigifcentrum (070/245 245).

Meer info via deze link.

Minder doden door CO-vergiftiging in 2015

Het aantal ongevallen door CO is in 2015 licht gestegen, het aantal slachtoffers is ook gestegen, maar het aantal overlijdens is sterk gedaald. Dat blijkt uit het jaarrapport CO-vergiftigingen 2015 van het Antigifcentrum.

In vergelijking met 2014 ziet men in 2015:

• een stijging van 4 % van het aantal ongevallen door CO-intoxicatie (van 387 naar 402);

• een stijging van 19 % het aantal geregistreerde slachtoffers van CO-intoxicatie (van 841 naar 998);

Een zomervakantie zonder zorgen

Een vakantie, in binnen- of buitenland, geniet er in alle veiligheid van! Nu al een prettige, deugddoende vakantie gewenst. Enkele tips voor een vakantie zonder zorgen.

  • De dieren en insecten in onze streken zijn niet erg gevaarlijk, maar ze kunnen een vakantie wel vergallen.

Sophie Wilmès bezoekt het Antigifcentrum

Mevrouw Sophie Wilmès, Minister van Begroting en bevoegd voor de Nationale Loterij, bracht een werkbezoek aan het Antigifcentrum. De directie gaf Minister Wilmès een rondleiding en een introductie in de werking van het Antigifcentrum. De meest opvallende items uit het jaarverslag 2015 werden toegelicht.

In 2015 kreeg het Antigifcentrum 56.172 oproepen

In 2015 kreeg het Antigifcentrum 56.172 oproepen. Dit is een stijging met 3,4 % ten opzichte van 2014. In deze tijden van internet, dr. Google en sociale media blijft de telefoon onbetwistbaar het middel om snel, professioneel en adequaat mensen te helpen die zich in een urgente situatie bevinden. 

Ziekten die overgedragen worden door teken vertonen vaak griepachtige symptomen

Teken zijn heel het jaar door aanwezig - ze leven in hoog gras en struikgewas - maar wees extra waakzaam tijdens de warmere maanden, wanneer teken het meest actief zijn. Doordat ze zo klein zijn, worden tekenbeten vaak niet eens opgemerkt.

EAPCCT

Het Antigifcentrum was aanwezig op het 36ste congres van de European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT) in Madrid. Het centrum presenteerde er een poster met als titel ‘Erroneous intravenous injections’. Je kan deze poster bekijken via deze link.

Het meiklokje is een giftige plant

Het Antigifcentrum ontvangt elk jaar tussen 40 en 60 oproepen voor vergiftigingen door het meiklokje. In 2015 waren er 63 blootstellingen, waaronder 23 door volwassenen en 40 door kinderen.

De brandharen van de eikenprocessierups veroorzaken een urticariële reactie of netelroos.

De brandharen van de eikenprocessierups veroorzaken een urticariële reactie of netelroos, een pijnlijke rode huiduitslag met hevige jeuk. Tussenkomst van een geneesheer is meestal noodzakelijk. Omdat de irriterende haren nog jaren na de dood van de rups actief blijven, wordt de bestrijding ervan beter overgelaten aan gespecialiseerde diensten.

Meer info via deze link.

Met de nieuwe groep van orale anticoagulantia zijn er tot nu toe weinig problemen, tenminste bij éénmalige grote innamen bij patiënten die niet in behandeling zijn. Bloedingen ziet men vooral bij chronische innamen of bij overdoseringen, bij patiënten in behandeling. Er zijn momenteel nog geen antidota op de markt, maar voor Dabigatran is sinds april 2016 wel een antidoot beschikbaar voor alle ziekenhuizen.

Pagina's