PONTISCHE RODODENDRON (RHODODENDRON PONTICUM)

 
 
De pontische rododendron komt van nature voor in zuidelijk Europa en Klein-Azië, maar wordt in Noordwest-Europa veel aangeplant vanwege de mooie bloemen. Alle delen van de plant, zelfs de nectar, zijn giftig.
 
 
 
 

Symptomen

De symptomen van vergiftiging verschijnen 30 minuten tot twee uren na inname en omvatten irritatie van de mond, overvloedige speekselproductie, misselijkheid, braken, buikpijn, slaperigheid, spierzwakte, vertraagde hartslag, lage bloeddruk, coma en stuipen. Deze symptomen kunnen ongeveer 24 uren aanhouden.

 
 
 
 

Behandeling

In het geval van inname is het toedienen van actieve kool nuttig. Vanwege het risico op hartproblemen is een opname voor observatie in het ziekenhuis raadzaam.

In het geval van intoxicaties bij dieren dient altijd een dierenarts te worden geraadpleegd.

 
 
 
 

Toxiciteit

Alle delen van de plant, zelfs de nectar, bevatten het giftige acetylandromedol.

Alle delen van de plant, zelfs de nectar, bevatten het giftige acetylandromedol. In de literatuur zijn intoxicaties beschreven bij personen die honing van rododendron hadden gegeten.

Bij dieren kan de inname van plantenafval leiden tot ernstige vergiftigingen en mogelijk overlijden.

 
 
 
 

Meer weten?

De rododendron behoort tot de heidefamilie (Ericaceae). Met zijn lichtpaarse bloemtrossen is de ’s winters groen blijvende pontische rododendron een opvallend landschapselement in veel bossen en parken op zure bodems. Het is een breed vertakte struik, met liggende zijtakken, die 3 tot 5 meter hoog wordt. De kale, leerachtige bladeren zijn 6 tot 18cm lang, aan de bovenzijde glanzend donkergroen en aan de onderzijde wat lichter groen. Rododendrons bloeien in mei en juni. Bij de wilde vorm zijn de bovenste slippen van de purperroze kroon van binnen groenig-geel gestippeld. De kleur, vorm en grootte van de bloemen van de vele tuinbouwvariëteiten vertoont een grote variatie.